Plenari ordinari de districte del dia 4 d’octubre de 2018

Participar en aquest plenari ordinari ens ha tornat a donar la possibilitat de posar a l’agenda política temes candents als nostres barris, i també al país, com la qüestió de l’habitatge (desnonaments, infrahabitatges…) i tota la problemàtica de les persones nouvingudes (desprotecció, precarietat, xenofòbia…). Assumptes que des de la política local i municipal s’haurien d’abordar de forma serena però concisa, eficient i pública.

L’habitatge és un dret fonamental que sovint es vulnera a Barcelona i les nostres veïnades ho pateixen molt de prop. Volem aprofitar aquest altaveu per posar al centre el dret a l’habitatge. En aquest sentit, al plenari de juny del 2017 es va aprovar la nostra proposició per obrir una Oficina de l’Habitatge al Poble-Sec; així, exigim la seva immediata obertura i poder dotar el veïnat de recursos que facilitin una vida més digna. En la mateixa línia, també creiem fonamental la generació de protocols que garanteixin i millorin la comunicació de les companyes del SIPHO (Servei d’Intervenció en la Pèrdua d’Habitatge i Ocupació) amb les plataformes populars contra els desnonaments. Sovint són aquestes darreres les que acaben aturant quan les alternatives habitacionals no han estat garantides o s’estan vulnerant drets per la manca d’intervenció de serveis socials. Un gran reconeixement a les plataformes per l’habitatge, els nostres barris són més dignes per què vosaltres els feu més vivibles.

En matèria d’habitatge també hem presentat una pregunta vinculada al projecte dels pisos rusc al número 114 del carrer Constitució. Aquest projecte es regeix per criteris d’infrahabilitat i esdevé una solució infame per aquelles persones que queden fora de l’accés a l’habitatge per la bombolla especulativa en el lloguer de la ciutat. Darrera aquest projecte hi ha un model de negoci que comercialitza drets fonamentals aprofitant la precarietat. I això no ho volem als nostres barris, com tampoc a la ciutat. En aquest sentit, ens unim als esforços que l’Ajuntament assegura que farà així com a la disposició del veïnat al nostre barri per frenar la realització d’aquest projecte.

A la ciutat de Barcelona hem aconseguit fer realitat la mesura del 30% i del tanteig i retracte. Ara la nostra voluntat és abordar la realitat del gruix de població que està treballant i sobrevivint a la ciutat, cotitzant i cobrant un salari precari (el mínim interprofessional és la norma i no l’acompliment dels convenis col·lectius) i que no reuneixen les característiques d’exigència per accedir a un habitatge a la ciutat degut a a inflació dels lloguers. Volem fer front al gruix de contractes que es rescindeixen per no poder afrontar les pujades. Per tot això, volem lluitar per una regulació efectiva dels preus de lloguer que faciliti l’accés a la vivenda per tota la ciutadania.

La crispació, els dubtes i la impotència que s’han viscut als nostres barris vinculats a la complexa situació dels menors estrangers no acompanyats (MENA) ens va activar per fer seguiment i una tasca de recerca sobre aquest tema. A banda d’assistir a l’accidentada reunió que es va donar al Districte al respecte de l’obertura sense treball previ amb el teixit veïnal i associatiu del barri del centre de cribatge de menors a Hostafrancs, a l’antiga escola Sant Vincenç de Paül, vàrem mantenir diferents reunions i trobades amb associacions de veïnades i veïnats, diferents plataformes que treballen en temes de migració i entitats sensibles a la interculturalitat i a la infància. Hem procurat entendre diferents enfocaments, problemàtiques i punts de vista tot escoltant de forma humil i sense qüestionar les vivències.

També ens hem trobat amb la regidora d’Afers Socials de la nostra candidatura, Maria Rovira, un dels nostres representants al Parlament, Vidal Aragonés, i diversos representants sindicals de la Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA). Amb aquestes ja havíem treballat prèviament, concretament quan vàrem donar suport a la denúncia de la CGT per la vulneració de drets de la infància i del marc fundacional de la DGAIA. N’Hem tret una sensació de desbordament pel desmantellament i la privatització del servei i ha quedat palesa la manca de voluntat política del Govern de la Generalitat per canviar aquesta situació. Cap dels acords aprovats per les comissions de govern per revertir la situació no s’estan complint. Així no mos sorprèn que a dia d’avui amb la crisi migratòria veiem un servei totalment desbordat, amb manca de personal, fons i infraestructures adequades. I una incapacitat per coordinar-se amb l’administració municipal i permetre intervenir a les seves treballadores i recursos disponibles.

En aquest context de precarietat on les veïnades viuen vulneració dels seus propis drets laborals i habitacionals és senzill que aparegui un sentiment de por cap a la persona nou vinguda i que arreli un discurs de rebuig xenòfob, hem apostat fort per una feina veïnal, de teixit social i vinculant. D’aquí la nostra proposició de convocar una Sectorial de Interculturalitat on hi siguin convocades totes les associacions i entitats que han mostrat el seu interès així com d’altres que de ben segur ens hem deixat d’anomenar, amb l’objectiu de fer un mapeig de serveis i iniciatives privades del teixit veïnal i associatiu que permetrien la integració de les persones nou vingudes, així com una tasca de sensibilització i de prevenció del discurs xenòfob.

Finalment, volem compartir que al nostre temps d’intervenció política de resposta a la regidora hem volgut enllaçar aquest discurs xenòfob cap a la immigració amb el que s’està naturalitzant des dels sectors ultres espanyolistes, protofeixistes i feixistes: hem viscut agressions als nostres barris que condemnam fermament. Encoratjam i reivindicam un govern municipal capaç d’erradicar les manifestacions i concentracions que destil·len un discurs d’odi i que ja han mostrat sobradament que són composades per individus perillosos. El feixisme se l’ha de combatre amb totes les eines i la institucional no n’és exempta, per què es tracta d’una responsabilitat pública i que cal que les administracions prenguin més partit.

Anuncis

El metro a La Marina

Per la memòria i la responsabilitat política

Posant al centre la vida i allò que té veritablement valor, el final d’estiu d’aquest 2018 és un moment de felicitació sincera a les veïnades de la Marina del Port i la Marina del Prat Vermell. És gràcies a la seva lluita i constància per aconseguir una ciutat menys classista i disgregadora, i per garantir el dret a la mobilitat i a la dignitat a una part abandonada de Barcelona, que en aquestes dates celebram l’obertura de dues estacions de l’actual L-10 al passeig de la Zona Franca.

Aquest esdeveniment ha estat ajornat més de 15 anys, ja que el dibuix i projecte inicial fou aprovat al 2002, final del mandat Pujol. Una obra faraònica del que es pretenia que fos el metro més llarg d’Europa. Un projecte que preveia una circumvalació de la ciutat de Barcelona comunicant àrees mal connectades i amb greus problemes de mobilitat. S’afrontava de cop la construcció de 48 km de via amb terminis curts, fugint de la lògica de construir a poc a poc, tram a tram, any a any, pendent de les necessitats. El projecte era trencador per les tècniques constructives innovadores previstes, mai experimentades a la ciutat. Era, en la seva concepció, la joia de la corona de l’àrea metropolitana en el nou mil·leni, el projecte urbanístic més ambiciós des de la gran reforma olímpica, l’obra pública amb un pressupost més elevat engegada mai a Catalunya.

La cronologia d’aquest megaprojecte podria seguir les corbes i twisters d’una muntanya russa. Dels 5 anys previstos per finalitzar-lo s’ha passat més de 15, i no està acabat. Al 2005 es va produir l’esvoranc del Carmel, que va evidenciar les mancances de seguretat, obligant a augmentar-la i alhora el pressupost. Al mateix any, ja adjudicada l’obra, se’n va canviar el traçat. El tram d’enllaç fins a l’aeroport es redissenya per connectar diversos barris del Prat molt deficitaris quant a transport públic, quedant un traçat sinuós i encarint l’execució. Ja al 2008 es dibuixa el traçat final amb el ramal del polígon pratenc on haurà les cotxeres de les dues línies.

Com s’arriba d’un pressupost inicial de 2.464 M€ a un d’actual que deu superar els 16.600 M€ del 2015 no seria menyspreat per cap guionista de cinema d’aventures. Al 2008 els canvis citats l’augmenten fins a 6.829 M€. Per afrontar aquest augment, el Departament de Política Territorial del tripartit, dirigit per Joaquim Nadal, proposa un canvi de finançament, de nou inèdit en infraestructures ferroviàries, i la col·laboració entre la iniciativa privada i la pública. Es fan concessions per a l’explotació de les estacions de la línia a empreses privades que hauran d’encarregar-se de construir-les i fer-ne el manteniment. Rebran un canon fix anual estipulat pel Govern, vinculat a raons de manteniment, però no lligat a ràtios d’ús com les clàusules de les autopistes pagades amb peatges a l’ombra. Les concessionàries adjudicatàries finals, que actuaran com a entitats financeres del Govern, seran citades i implicades en diverses de les trames de corrupció del Cas Palau i de la querella contra Jordi Pujol i el seu fill.

Des del 2010 el Govern paga un canon per les 28 estacions del tram del Llobregat, on mai s’ha aturat cap vagó ni baixat cap passatgera: 257 M€ al 2014 i 233 M€ al 2015. El Govern de Convergència del 2010 culpà aquest sistema de finançament d’encarir l’execució, obviant la mala planificació inicial. Les seves retallades aturaren durant tres anys destinar-hi pressupost, fins que Santi Vila anuncia inversions per fer el ramal del Prat al primer trimestre del 2016. Alhora explica que el ramal de la Zona Franca s’obrirà a la circulació per tal que els convois puguin accedir a cotxeres, però sense data perquè puguin transportar persones. S’ignoren les protestes veïnals històriques. També les reclamacions als primers consells de barri al nou Govern Municipal de BeC d’obrir les tres estacions del passeig de la Zona Franca. Es vulnera de nou la garantia de mobilitat als barris de la Marina. No podem deslligar aquesta decisió de l’exigència imposada pel Mobile World Congres: volien la Fira connectada a l’aeroport per renovar conveni. Aquests condicionants configuren el destí d’una Zona Franca massa propera a una Fira de Barcelona que es dibuixa com el fetitxe/joia de la corona del model internacional de ciutat que es vol oferir, de cara enfora i d’esquena a dins.

Al nostre parer aquest relat, a dia d’avui, mostra una trajectòria erràtica i un espectacle deplorable, on els diferents partits no deixen de passar-se la pilota de les culpes públicament, tot alleugerint-se de no haver d’assumir cap autocrítica i minimitzant, per no dir invisibilitzant, la pressió popular. Usant els diferents acords a què s’arriba com a eines electorals enlloc de reconèixer-los en clau de responsabilitat i mandat popular, obviant o justificant les posicions polítiques sovint de mínims davant les demandes populars. Una Convergència incapaç de reconèixer la mala planificació del projecte i exonerant-se de la responsabilitat en les retallades, un Tripartit que innova privatitzant l’execució, un Govern de ciutat que no critica l’obertura d’un ramal sota criteris mercantilistes d’esquena a les necessitats populars, que el festeja i no fa res públicament per aconseguir un gir en aquesta planificació. Sense desmerèixer l’esforç i l’enginy posat per compensar cercant pactes i fórmules (tot guanyant moltíssim per a la ciutat i per al nostre districte) i acomplir els terminis acordats per l’anterior Govern municipal i assolir el seu propi programa.

Aquesta història d’aventures político-institucionals i desventures socials ha estat extensament analitzada en diferents tasques de recerca, tesis doctorals i grups d’enginyeria, així com per periodisme professional d’investigació. Gràcies a l’esperit crític que encara es manté en alguns àmbits, a dia d’avui podem suscriure la conclusió de la Plataforma per l’Impuls del Transport Públic: “que en l’execució incompleta i interessadament selectiva d’aquest projecte, quedant els ramals central i nord congelats quant eren els que més demanda d’ús tenien, han prevalgut els interessos polítics per sobre dels drets a la mobilitat”. Uns barris on la taxa d’atur roman per sobre del 17% i on la taxa de fracàs escolar és tan alta evidencien una emergència social que no es pot ignorar per part de cap institució, ni local, ni municipal, ni de país. Centrar-se a garantir el dret a la mobilitat és fonamental per millorar la situació dels barris de la Marina. Cal fugir del fetitxe del metro i estar pendent de quines millores comporten aquestes estacions i quines no es podran observar, perquè manquen estacions i el recorregut de la línia no és l’òptim. Celebrem juntes que es fa palesa la força de la lluita veïnal i social com a millor eina per forçar canvis, i que en seguirem forçant fins a aconseguir un pla de mobilitat real per a la Marina.

Les dades de participació en el referèndum als nostres barris

Com valoren les dades de participació al referèndum als nostres barris?

Com ja sabem, el dia 1 hi va haver una participació massiva al referèndum. Molt més massiva del que alguns podien imaginar. Als nostres barris aquesta participació també va ser excepcional, des de la Marina fins al Poble-sec i els barris de Sants.

I allò més admirable és que la gent s’hi va abocar a votar malgrat les imatges esglaiadores que anaven arribant, imatges i vídeos de les agressions més bèsties de la policia “nacional” que podem recordar. La violència de la policia no va respectar les persones indefenses ni els espais escolars.

Al final no van entrar en cap escola del nostre districte, però vam tenir tot el dia l’ai al cor, fins l’últim moment de recompte dels vots. Haver de votar així, en aquestes condicions, és indignant, és una vergonya. No oblidarem mai el que va passar diumenge.

Però no només hem de parlar de participació, perquè el veïnat no es va limitar a anar a votar, sinó que va organitzar una autèntica defensa escola per escola, d’urna per urna.

Hi va munt de persones que pràcticament no es van moure de les escoles electorals, quedant-s’hi a dormir, llevant-se super d’hora el dia 1 per ser abans de les cinc de la matinada  la porta, malgrat la pluja, fent llarguíssimes cues per anar a votar. I quedant-se fins haver acabat el recompte de vots perquè no ens robés ningú les urnes.

I finalment dir que la participació i la defensa activa del referèndum als nostres barris es van poder veure també el dia 3, durant la vaga general. La mobilització va ser una de les més importants que es recorden. I això només acaba de començar. Perquè haurem de mantenir-nos els barris organitzats i mobilitzats per defensar la implantació dels resultats del referèndum.

 

Ho podeu escoltar a partir del minut 7:05:
Descarregar àudio

El veïnat davant el Referèndum de l’1 d’octubre


Davant la convocatòria del Referèndum del l’1 d’octubre, què creieu que ha de fer el veïnat dels barris de Sants-Montjuïc

Doncs com a tots els barris i pobles de Catalunya, el veïnat hem de fer el que ja estem fent: no tenir por,  fer pinya i organitzar-nos als barris i al voltant de les seus electorals perquè sigui possible anar a votar diumenge. A votar que sí, a votar que no o a abstenir-se. Però a votar.

Davant les amenaces de repressió i l’atac a les llibertats, la resposta del veïnat ha de ser la defensa del dret a votar. I davant les preteses il·legalitzacions, hem de tenir clar que obeïm les lleis que emanen del Parlament de Catalunya, i no pas un sistema judicial al servei d’un Estat com l’espanyol, que no està responent com un Estat democràtic.

El que està passant és que, conscients de la importància del moment, als barris s’està mobilitzant moltíssima gent. Perquè tothom pot ajudar en la mesura de les seves possibilitats, començant per la cosa tan simple de posar un cartell a l’escala indicant el lloc on ens toca anar a votar i acabant per les encartellades massives.

El veïnat s’està activant i organitzant. En aquest sentit, ara mateix hi ha una assemblea aquí a la plaça de Sants oberta al veïnat i una altra a la plaça del Sortidor del Poble-sec.

A tenir en compte que, el cas dels centres d’ensenyament, és molt important la implicació de les AMPA i de tota la comunitat educativa. A l’Institut del Teatre ja fa un dia que l’alumnat hi està tancat, i l’Assemblea Groga de Sants està valorant la situació.

En el cas dels centres cívics que són seu electoral, és un orgull que la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec i el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta posin al servei del país les Cotxeres de Sants, el Casinet d’Hostafrancs i el centre cívic El Sortidor del Poble-sec. Ho han fet desobeint les “ordres” que han rebut.

Finalment, només recordar que la “garantia” del referèndum som la gent. Que només la gent el farem possible, i que com més massivament hi anem a votar, millor. Hem de fer que el dia 1 hi hagi els col·legis electorals oberts, i que tothom que ho vulgui pugui anar-hi a votar ben d’hora ben d’hora.

Aquests barris nostres alegres i combatius no els van aixafar ni en temps de Franco. No ho aconseguiran pas ara.

Ho podeu escoltar a partir del minut 5:40:
Descarregar l’àudio

La cessió de locals municipals per al Referèndum

La xarxa associativa dels barris garanteix que el referèndum es faci. Malgrat les vacil·lacions municipals.

Creuen que l’Ajuntament de Barcelona ha de cedir locals municipals per a la celebració del Referèndum de l’1 d’octubre?

Evidentment, considerem que l’Ajuntament no tan sols ha de cedir els espais, sinó que s’ha d’implicar en la realització del referèndum.

Al mes de juliol ja els vam preguntar què pensaven fer, però tal i com hem vist, l’alcaldessa Ada Colau ha anat fugint d’estudi i ha aconseguit mantenir-se’n al marge fins ara. Fins al punt que, havent-hi implicats ara més de 700 alcaldes, ella s’ha salvat de la crema.

Francament, el tacticisme i la indefinició de BeC sobre el referèndum és penosa. L’han anat bandejant, han anat dient que serà un referèndum “sense garanties” i posant tota mena d’excuses de mal pagador.

Nosaltres pensem que la garantia som la gent. La garantia serà anar a votar massivament. I que tothom hi vagi a dir la seva i votar que sí, o que no, o abstenir-se. I si guanya el SÍ, estem preparats fer fer el que haguem de fer.

El referèndum sobre la independència és una demanda del 80% de la ciutadania de Catalunya. I el que està el joc l’1 d’octubre és el dret del poble a decidir, tant si es vol votar sí com no, en blanc o fer un vot nul.

Defensar el referèndum és més necessari que mai, després de la prohibició de l’acte a Madrid sobre el referèndum que emparava la seva alcaldessa Manuela Carmena (que per cert, s’ha mullat molt més que Ada Colau, i que ha dit obertament que el referèndum no és il·legal). Després de la prohibició d’un acte de la CUP al País Valencià. Després de les pressions als mitjans de comunicació per impedir la difusió del referèndum.

Tot això podrien ser les primeres fases d’una operació repressiva a gran escala per part de l’Estat espanyol. Per tant, anar a votar serà un acte de defensa de la democràcia.

Dit això, dir que amb el suport de l’Ajuntament o no, el referèndum es farà. Perquè som milers i milers de persones que estem disposades a defensar-ho. En el cas de Barcelona, hi ha un 30% de locals de votació municipals, i no costarà gaire trobar alternatives: centres cívics, etc.

Ho podeu escoltar a partir del minut 5:35:
Descarregar l’àudio

Informe de la nostra activitat al districte al mes de juliol

Ja us podeu descarregar l’informe del mes de juliol de l’activitat de les conselleres de CUP Capgirem Barcelona a Sants-Montjuïc.

En el pla institucional, aquest mes hem assistit a les comissions de seguiment d’Hostafrancs i de la Bordeta i als consells de barri de Sants, d’Hostafrancs i de la Marina, així com al consell plenari de Districte i a l’audiència pública. Hem anat a la comissió de seguiment de la urbanització del calaix de les vies. També hem anat a la passejada amb perspectiva de gènere pel barri de Sants-Badal que ha organitzat el Districte i hem estat a la reunió sobre els refugis que s’han localitzat a la zona de Sant Frederic – Casteràs i a l’acte de col·locació de la placa de la plaça Joan Peiró, on fins ara no constava cap indicació. I hem estat presents a la sde les sessions participatives del Pla de Desenvolupament Econòmic del districte.

Dues coses:
1) Vam manifestar la nostra sorpresa perquè la placa dedicada a l’anarcosindicalista Joan Peiró no recollia el que s’havia demanat des del grut de Memòria Històrica. Posteriorment, ha estat canviada.
2) Respecte al consell plenari, i tenint en compte el rebombori que BeC va organitzar perquè com a CUP Capgirem no vam votar a favor de la seva proposta obre habitatge, aquí teniu més info. I si algú ens ho demana, no tindrem cap inconvenient d’explicar per què ho vam fer així, al districte nostre i a tot Barcelona. Quedi clar que nosaltres no estem en contra de la regulació dels lloguers, sinó que pensem que des de l’Ajuntament de Barcelona es podria fer més feina per garantir l’habitatge amb les eines que tenen.

Fora de la institució, hi ha vida, molta vida, i com a CUP hem estat ben activades:
– Com a CUP de Sants, ens hem adherit al manifest de Sants-Montjuïc pel referèndum.
– També estem a la de Sants-Montjuïc pel Sí al referèndum.
– Hem assistit a l’assemblea veïnal que han convocat les associacions per parlar de les expropiacions del carrer Burgos.
– Hem estat treballant les noves normes de participació ciutadana.
– Hem seguit les assemblees d’habitatge del Poble-sec.
– Hem treballat en la campanya Els mites del turisme.
– Hem estat a la roda de premsa de la campanya de Sanitat de la CUP que Catsalut de les Corts

Agendaapartir1dejuny.pdf

 

 

L’hort del Casal Cívic Magòria

Creuen que s’ha de mantenir l’actual hort del casal cívic Magòria, tal i com demanen els seus usuaris?

És cert, fa més de deu anys que al casal cívic Magòria es va començar a fer aquest hort. Aquest és un petit espai comunitari, un lloc cuidat, que en principi no sembla que hagi de ser necessari que desaparegui. Com sabem, aquest casal ocupa l’antiga estació de Magòria, que dóna nom a tota la zona, i encara que està prop de la Bordeta participa del consell de barri de Font de la Guatlla, on han fet arribar la preocupació que tenen de poder mantenir aquest petit hort veïnal.

Dit això, també és cert que la cessió a l’Ajuntament d’aquests terrenys, que pertanyien a la Generalitat, es va fer per poder-hi construir equipaments molt necessaris, entre d’altres alguns equipaments esportius molt reivindicats des de fa anys per la Taula d’Esports.

És d’esperar, doncs, que sigui possible arribar a un consens entre els interessos diferents col·lectius. Però és clar, cal que tots aquests col·lectius s’asseguin a parlar. Sembla que el Districte té previst un procés participatiu al setembre, de manera que aleshores seria el moment de decidir el futur d’aquest hort de Magòria, que ara no està del tot clar.

Ho podeu escoltar a partir del minut 6:35:
Descarregar l’àudio