Què en sabem, del PERI d’Hostafrancs?

El PERI d’Hostafrancs, evolució al llarg del temps

25-6-1930. Aprovació definitiva del Proyecto de modificación de alineaciones para la zona limitada por las calles de Cruz Cubierta, San Roque, Cortes y Plaza España. -Creu Coberta, Gran Via Corts Catalaners, Carretera de la Bordeta.

Aquí, el plànol del projecte.

.

19-2-1931. Aprovació de la Supresión de la calle prolongación de la de Mir y Giribert, desde la de Leyva a la de Cruz Cubierta.    

Aquí, el plànol de la zona.

.

22-7-1994. Aprovació definitiva de la modificació del Pla General Metropolità (MPGM) del viari d’Hostafrancs.

Aquí, els documents que es poden descarregar:

Comunicats_S265.pdf  (PDF, 1 Mb)
Memoria_S265.pdf  (PDF, 8 Mb)
Normativa_S265.pdf  (PDF, 3 Mb)
Planols_S265.pdf  (PDF, 13 Mb)

.

12-1-2004. L’Assemblea de Barri de Sants, en ocasió del desallotjament de la Hamsa, fa unes reflexions sobre el PERI d’Hostafrancs, la degradació que ha provocat en el barri, la destrucció d’habitatges humils i els objectius que persegueix l’0bertura del carrer Diputació. Se suposava que el veïnat afectat per les expropiacions seria reallotjat en nous habitatges de promoció pública, edificats pel Patronat Municipal de l’Habitatge, però la construcció d’habitatge de promoció pública no era una de les prioritats del govern del Districte del moment.

EL PERI D’HOSTAFRANCS I EL DESALLOTJAMENT DEL CSOA HAMSA

Una prèvia. L’urbanisme no és, tal i com sovint ens volen fer empassar els “gestors de l’Administració pública”, ni una tecnologia neutral, ni una suma d’operacions merament tècniques d’ordenació del territori. Per contra, l’urbanisme realment existent –el que sobretot executen les Administracions- és una eina per al comandament de la governabilitat social i per a la creació de les condicions físiques per a la reproducció de capital.

Ni “neutral” ni “tècnic”, sinó profundament carregat de significacions polítiques i econòmiques, l’urbanisme que s’aplica als nostres barris ens està modelant l’entorn per a afavorir la mercantilització de les relacions socials així com per a fer-ne desaparèixer aquelles “improductives”. I en una economia de mercat com la que patim, aquests objectius de l’urbanisme suposen, en definitiva, dificultar la vida quotidiana de les persones amb menys recursos, així com sentar les bases per als que tenen diners tinguin les condicions per a fer-ne encara més.

Aquesta prèvia, que per a alguns semblarà redundant per evident, és necessària en un moment en què l’Administració local, en el nostre cas el Districte de Sants-Montjuïc, presenta el Pla Especial de Reforma Interior d’Hostafrancs com si aquest PERI fos una fatalitat urbanística que cau del cel, i que com va ser aprovada en el seu moment, avui s’ha d’executar peti qui peti.

Els objectius del Pla Especial de Reforma Interior d’Hostafrancs

El PERI d’Hostafrancs s’aprovà el 22 de juliol de 1994, i no és fins recentment que s’estan accelerant les actuacions previstes. Per tant cal dir-ho en veu alta: si el veïnat reclama amb insistència la fi del procés, no és perquè aprovi el conjunt de l’operació sinó perquè aquesta demora inexplicable ha degradat l’entorn -ningú vol començar a viure o treballar en zones de futur incert o amb “sensació de provisionalitat”- i ha deixat la vida dels veïns expropiats penjant d’un fil durant 10 anys. Així, la demanda que s’acabi d’una vegada passa per sobre de qüestionar què s’hi farà. I quines són, tanmateix, les motivacions del PERI? Quins són els objectius que persegueix? Què prioritza, quins interessos pretén afavorir? Què no té en compte, quines necessitats socials menysprea?

Comencem pel que no és. L’actual retòrica municipal incideix, sobretot, en què el veïnat afectat per les expropiacions serà compensat i reallotjat en nous habitatges de promoció pública, edificats pel Patronat Municipal de l’Habitatge (PHM). És però la construcció d’habitatge de promoció pública una de les prioritats del govern del Districte? És l’habitatge públic i assequible la motivació fonamental de la reestructuració urbanística d’Hostafrancs? Remetem-nos al darrer any (2002): de les més de 900 construccions d’habitatge públic iniciades aquell any pel PHM en el conjunt de la ciutat, cap va ser en el nostre districte.

No expressem així un greuge comparatiu respecte altres barris, simplement demostrem que la prioritat no és la que es podria despendre de la insistència municipal “d’habitatge públic pels veïns”. Sabem, per contra, que la construcció de l’anomenat “habitatge lliure”, de mercat, ha crescut exponencialment per no trobar ni una política activa de sòl ni de construcció pública per part de cap de les Administracions competents. És doncs la promoció d’habitatge públic un dels objectius del PERI? Rotundament no, i cal recordar-ho: les justificacions institucionals del Pla darrerament sembla que opten per posar damunt la taula aquesta “legitimitat populista”. Però que els i les veïnes expropiades per a dur a terme les actuacions del PERI siguin reallotjades en habitatge públic no és cap “política municipal d’habitatge públic”, sinó que és la mínima obligació del Districte. Només faltaria que, tal i com estan les coses, els obligués a comprar o llogar un habitatge de lliure mercat!

Aleshores, a què obeeixen les expropiacions i el conseqüent enderrocament d’habitatges, que per altra banda afecten sobretot a persones grans i amb rendes baixes? Doncs, com no podria ser d’altra manera, a “dinamitzar econòmicament la zona” (J. A. Calleja, PP), a “remodelar l’eix comercial de Creu Coberta” (F.X. Esteve, CiU), a “donar una oferta més àmplia” (A. Soler, PSC), a fer efectiu “l’impuls del Consell de Comerç del Districte” (J. Chalmeta, ERC) i, en definitiva, per a fer “competitiu el comerç d’Hostafrancs” (Ll. Llanas, Comerciants de Creu Coberta). Així, si els objectius mercantils són evidents, on es troben les raons socials en les justificacions del PERI d’Hostafrancs, en aquesta modificació en curs del Pla General Metropolità que reestructurarà el barri?

¿És l’obertura del carrer Diputació, que permetrà als vehicles anar des del carrer Tarragona (Hotel Plaza) fins a Ildefons Cerdà amb poc temps, un mitjà per a millorar les condicions de vida de la gent que viu a Hostafrancs? És la construcció d’un pàrquing, en l’espai que ara ocupa l’Hamsa, prioritària respecte l’edificació d’uns equipaments socials que en cap cas el PERI contempla? Per què el PERI s’intensifica paral·lelament a la transformació de Les Arenes en gran superfície comercial, a la triplicació d’edificabilitat de l’Estació de Sants i a la seva implementació de centres comercials? Per què, en canvi, aquest PERI no s’ha activat paral·lelament a un estudi de les necessitats, per exemple, d’allotjament digne i assequible dels creixents sectors precaritzats de la societat, i paral·lelament a un impuls pràctic de compra de sòl privat, d’expropiació d’habitatge privat en desús?

Per trist que sigui, exigir polítiques redistributives és demanar massa a un “Districte d’esquerres”. Els seus objectius són uns altres. Doncs el PERI d’Hostafrancs, prioritzant l’obertura de vials pel trànsit rodat, prioritzant les infraestructures per al gran comerç, (senyors botiguers, aviat –qui la tingui- se us caurà la il·lusió de “dinamització del petit comerç”), menyspreant les necessitats socials de la població amb rendes baixes (prou lofts de 40 milions, per déu!), i menyspreant la necessitat d’equipaments socials, és una mostra pràctica d’aquest urbanisme mercantil i de control social de què parlàvem en les prèvies anteriors. I res més, que ningú s’enganyi.

I això ens porta a pensar què significa que el Centre Social Okupat i Autogestionat HAMSA, amb més de 7 anys d’activitat socio-política i cultural, es trobi en l’epicentre del problema-PERI.

El desallotjament del CSOA HAMSA

Primer. Desmentint categòricament certes sibil·lines insinuacions, que l’espai de l’HAMSA estigui essent utilitzat activament pel moviment social del nostre barri i de tota la ciutat, és a dir, que l’edifici no pugui ser esborrat del mapa amb un cop de mà, no és, en cap cas ni remotament, una de les motivacions per les quals el PERI ha trigat tant de temps en aplicar-se. Que el PERI d’Hostafrancs hagi estat 10 anys, com a mínim, dormint al calaix de la burocràcia, és únicament responsabilitat de l’Administració, que ha necessitat l’impuls actual del dilatat complex comercial Les Arenes–Sants Estació, la seva ona expansiva comercial, per a apressar-se a adequar el territori a finalitats mercantils: com sempre, el capital privat és qui té la iniciativa i l’Administració li va al darrera a falta d’una imaginació altra (S’han de fer coses, i a falta d’idees pròpies, formalitzen les coses del capital).

Segon. La pròpia acció directa de la gent, construint un centre social autogestionat com és el CSOA Hamsa, ha hagut de solventar les deficiències de la planificació social de l’espai urbà i, esdevenint una crítica pràctica d’un PERI que no contempla equipaments, ha estat desenvolupant precisament un veritable equipament públic. No estatal, però públic. És a dir, ni estatal ni mercantil, i per tant públic. Que aquest espai públic no estatal ara sigui desallotjat per a desenvolupar un PERI que no contempla equipaments públics de cap mena és una ironia insuportable.

Tercer. Que la Hamsa desaparegui és intolerable doblement. Ja estem avesats que l’Administració només secundi els interessos capitalistes, i desestimi determinades necessitats socials. Doncs bé: aquestes necessitats, sense esperar bones voluntats institucionals, sense esperar conjuntures intramunicipals que suposin escletxes possibles –”prebendes enrotllades”- s’han materialitzat en un centre social autogestionat que ha donat cabuda a centenars d’iniciatives de cooperació social, i que ha suposat una eina de lluita per a una gent que, evidentment, no és la base social ni de l’Associació de Veïns d’Hostafrancs, ni molt menys de l’Associació de Comerciants del mateix barri.

El CSOA Hamsa existeix perquè les contradiccions de la societat capitalista fan que sigui necessària l’existència de projectes i espais socials autònoms i autogestionaris. Un mercat laboral que ens precaritza en el treball assalariat; una política neoliberal d’habitatge que ens precaritza la resta de la vida; la privatització i mercantilització creixent dels espais públics; la burocratització i el clientelisme dels centres cívics; la crisi de les formes de representació (partits i sindicats) que ja mai més ens representaran perquè som precisament una resposta a la seva aliança estructural amb el poder, són algunes de les realitats que expliquen l’emergència dels centres socials. Seria obscè demanar que els afectats per aquests processos ens resignéssim a patir-los en silenci.

Espais com el CSOA HAMSA són eines de lluita per les quals ens defensem de la precarització laboral i vital que patim, l’expressió d’una cooperació social que construeix espais ni privats ni mercantils, sinó assamblearis i creatius. Espais on desenvolupar formes d’organització pròpies que ens agradaria que servissin per a superar aquest sistema social de domini/opressió que és el capitalisme. Aquestes són les raons per les quals entenem necessari el CSOA Hamsa, així com entenem necessàries formes autònomes de lluita social que s’enfrontin a la democràcia autoritària de mercat que ens ofega.

Per tant, quedi clar, ens estimem més el manteniment del CSOA HAMSA que no pas l’actuació que el PERI pretén en aquella zona (pàrquings i habitatges privats; el caramelet de la zona verda molt intel·ligent, però secundari).

Per tant, quedi clar, com a Assemblea de Barri de Sants recolzarem totes les iniciatives de lluita que l’assemblea del CSOA HAMSA activi per a defensar-se de l’agressió que està a punt de patir, i participarem en totes les mobilitzacions per a evitar el desallotjament.

Per tant, quedi clar, des de l’ABS entenem que encara que el CSOA HAMSA sigui desallotjat, participarem i recolzarem els centres socials autonòms i autogestionaris que existeixen i que sorgiran. Perquè aquests espais són fruit de les contradiccions socials existents, i perquè són un camí per a combatre-les. Desigualtats de l’economia de mercat que ni el districte pretén relativitzar, ni molt menys afrontar el canvi radical necesari de les relacions econòmiques, polítiques i socials que generen la desigualtat.

(Per a què ho entenguin els antics progres avui instal·lats en el govern municipal: en un context on la ciutat és una empresa, les okupacions són per a la gent precaritzada el que la vaga assambleària fou per als obrers industrials. I a un patró rebentavagues, ja sabeu el que li espera).

(Font: Indymedia: http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/66276)
Aquí, el manifest en pdf.

.

18-12-2005. Notícia al diari “El País” que les obres de prolongació del carrer Diputació fins a la Gran Via (fent un gir de 90 graus!) començaran al 2006, que s’enderrocaran 17 edificis. Segons la notícia, la distribució de l’espai deixarà lliures 4.529 m2 on hi aniran equipaments privats (en una edificació de planta baixa i 6 pisos) i 50 habitatger de mercat lliure.

La calle de la Diputació de Barcelona atravesará Creu Coberta y llegará hasta la Gran Via. Las obras de prolongación empezarán a partir de 2006. La reforma estaba prevista en un plan especial que fue aprobado en 1994, pero su ejecución se ha pospuesto hasta ahora por la envergadura de la intervención, que exigirá el derribo de 17 edificios. Su objetivo es descongestionar la plaza de Espanya, en la que confluye el tráfico de cuatro importantes arterias de la ciudad -Tarragona, Aragó, Gran Via y Paral.lel- y donde ahora se construye un gran centro lúdico y comercial.

Todo parece indicar que la prolongación de la calle de la Diputació atravesando Creu Coberta para desembocar en la Gran Via, a la altura de la calle de la Bordeta, tiene ya fecha. Será a partir de 2006. La prolongación de esa calle fue aprobada en un plan especial en 1994 y poco a poco el entramado comercial del arranque de la carretera de Sants fue languideciendo, entre otras razones porque, para que la calle de la Diputació crezca unos 200 metros es necesario que las excavadoras se lleven por delante 17 edificaciones. Los afectados conocían el proyecto, pero dudaban de que llegara a ejecutarse. Ahora, la reforma está a punto de materializarse.

Será la primera calle del Eixample barcelonés que culmine en un giro de prácticamente 90 grados. Diputació parece morir ahora en la calle de Tarragona. En realidad, continúa unos poco más después de atravesar esa vía, unos 20 metros aproximadamente, hasta el cine Arenas, al lado del hotel Plaza. La prolongación se hará precisamente a partir de ese punto. La calle continuará justo por detrás del hotel hasta llegar a Creu Coberta, la cruzará y continuará hasta la altura de la calle de Leiva y, a través de la actual calle de Mir Geribert, empalmará con la Gran Via.

Evitar la plaza

La prolongación de la calle de la Diputació forma parte de un proyecto diseñado hace años para descongestionar la plaza de Espanya por un lado ya que el tráfico de Diputació se ve obligado a atravesarla. Se trata de una ruta que recorre, además, buena parte de los vehículos que bajan por la calle de Tarragona -una de las vías de penetración desde la Diagonal hacia el Eixample y el sur de la ciudad- y la mayoría de los que circulan por la calle de Aragó. El resultado es que la plaza de Espanya sufre frecuentes embotellamientos, especialmente cuando se celebran acontecimientos en el recinto ferial adyacente a la plaza.

La situación es previsible que se agrave cuando entre en funcionamiento el nuevo centro lúdico y comercial que se está construyendo en la plaza de toros de Las Arenas.

Pero además de aligerar el tráfico de la plaza, hay otro motivo que impulsa la ejecución del proyecto: “Queremos revitalizar el arranque de la Creu Coberta para que se integre en lo que es la carretera de Sants, una rambla de paseo con un eje comercial muy potente”, indica el gerente del distrito, Josep García Puga. Desde hace años, el mercado de Hostafrancs ha marcado una frontera en el dinamismo comercial del barrio.

La razón de la demora en la prolongación de la calle de la Diputació es de orden técnico y urbanístico: esa parte de la ciudad tiene una trama urbana muy densa, con gran cantidad de viviendas y locales comerciales. De la calle de Creu Coberta desaparecerán los números impares 25, 27 y 29 y los pares 20, 22, 24 y 26. Una treintena de familias tienen que ser realojadas en viviendas que están ya disponibles, según el gerente.

El distrito de Sants-Montjuïc lleva años con los trámites de expropiación de los edificios con número impar. De hecho, el 27 ya ha sido derribado. Las excavadoras han dejado al descubierto un boquete.

Los responsables del distrito prevén que los trámites de expropiación de las fincas afectadas en el lado impar acaben aproximadamente a mediados de 2006. De momento, los locales -el restaurante Portonovo y la papelería Morella- siguen activos. A partir de ese punto se empezará a trabajar en el diseño del nuevo vial hacia la Gran Vía.

El lado de los números pares afectado es harina de otro costal. Son propiedad de la inmobiliaria Sastre. “Tienen interés en actuar”, explican desde el distrito. Una vez tomado el espacio para la prolongación de la calle de la Diputació a través de Creu Coberta, la futura distribución del espacio dejará libres 4.529 metros cuadrados de superficie. En ella se ubicarán equipamientos privados, en una edificación de planta baja y 6 pisos, y 50 viviendas de mercado libre.

El distrito estima que el año próximo comenzarán los trabajos por el lado de los números impares y a partir del verano de 2007 se abordarán las obras correspondientes a los pares.

Adiós al Rei de les Gorres

Un afectado urbanístico es, a menudo, una persona que no tiene demasiada información sobre su futuro. Ésa parece que es la situación de algunos afectados por la prolongación de la calle de la Diputació, sobre todo los comerciantes. Es el caso, por ejemplo, de los encargados de un bar-francfort que desaparecerá. “Yo me jubilo en mayo próximo, espero que esto no desaparezca antes”, explicaba uno de ellos. Insistía en que desconocía por completo cómo iban las negociaciones.

Al lado, la tienda de la cadena deportiva Interesport lleva meses con el letrero de liquidación por cierre. Pero la prolongación de Diputació afecta a uno de los comercios más antiguos no sólo del barrio, sino de Barcelona: la sombrerería El Rei de les Gorres. Es casi centenaria -se abrió en 1915- y es una de las pocas sombrererías que sobreviven en Barcelona. En su interior, estanterías y grandes cajas dan fe del paso del tiempo. Letras barrocas detallan el contenido de las cajas de un color cetrino.

La tienda llegó a tener un pequeño taller en el interior en el que trabajaban tres personas. “Eran otros tiempos”, resume con cierta tristeza la propietaria del negocio, Maria Rosa Ferrer, nieta del fundador. No tiene noticias de su futuro, pero sigue atendiendo como siempre a sus clientes de siempre: “No se empeñe, que esa no le va bien”, le repite, paciente, a una anciana a la que apenas se le pueden ver los ojos. La gorra, definitivamente, le viene grande.

(Font: El País: http://elpais.com/diario/2005/12/18/catalunya/1134871645_850215.html)

.

13-2-2007. Nota a BarriSants denunciant un gran negoci immobilitari amb l’obertura del carrer Diputació, que implica l’enderrocament de l’Hostafrancs més antic, en concret de les cases del carrer Leiva o Vidriol. El Districte argumenta que s’hi edificarà un casal d’avis i un espai per als comercia

El Districte de Sants-Montjuïc comunicava al número de febrer del seu suplement informatiu l’obertura del carrer Diputació. Aquest projecte, ja previst al PERI d’Hostafrancs, suposa un nou negoci immobiliari en el qual el major beneficiari serà la promotora privada que el gestionarà. La dita promotora enderrocarà el cinema Arenas i els habitatges del seu voltant per tal d’edificar 75 nous habitatges, cedint a canvi pel multimilionari negoci l’espai que ocuparà el carrer al municipi.

Les gran avantatges de l’obra, segons el Districte, són la descongestió de la Plaça Espanya, comunicant Diputació directament amb Gran Via i l’obertura d’un Casal d’Avis i un punt de promoció dels comerços del Districte.

L’obra tanmateix, a banda del fet que farà que molts veïns hagin de marxar del barri, també suposa el final del Casc Antic d’Hostafrancs. Un espai singular d’Hostafrancs i quasi únic a tota la ciutat de Barcelona.

Resulta tristament comic que el propi Districte que ara ha enderroca aquest casc antic per obrir Diputació recollis en el Dossier “Hostafrancs” de “Conèixer el Districte de Sants-Montjuïc” el següent comentari al respecte de les cases del carrer Leiva o Vidriol que han anat a terra: “Les cases d’aquests carrers foren les més antigües del barri, potser anteriors a 1840, i encara conserven un caire rural força accentuat”. Al seu lloc caldrà esperar blocs de ciment i un urbanisme molt més impersonal, enmirallat al proper Eixample.

De nou els negocis immobiliaris tornen passar per sobre de les necessitats de la gent i de l’història dels barris. A més a més sobta veure com un Ajuntament que de cara enfora vol vendre la moto d’un supossat ecologisme impossa l’obertura d’un carrer en funció exclusivament d’uns raonaments urbanistics que no tenen en compte als veïns sinó simplement la circulació dels vehicles privats.

Un altre punt a destacar de tot aquest PERI, que entre d’altres coses va fer que el Centre Social Okupat i Autogestionat Hamsa anés a terra per una supossada pressa constructora (una pressa que un cop enderrocat l’edifici ha durat 3 anys) és la concessió a l’Associació de Comerciants de la Creu Coberta d’unes Oficines i d’un punt de promoció dels comerços.

No sabem si aquesta cessió és en agraiment pel suport de la dita associació a les polítiques immobiliaries del Districte o per compensar la propera obertura del Centre Comercial encobert de la Plaça de les Arenes, però en qualsevol cas el que queda de nou clar és que les activitats que no generen fluxe económic (com és el cas dels tan demanats espais per a joves o les cada cop més necessaries escoles bressol), fent creixer les arques del Districte no interessen en absolut.

(Font: BarriSants https://barrisants.org/?p=193)

.

3-3-2007. Crònica de “El3cat” de l’audiència extraordinària sobre el PERI, on es va anunciar l’aprovació del projecte de reparcel·lació en l’obertura del carrer Diputació.

El passat dijous es va celebrar a la seu del districte una Audiència Pública Extraordinària per tractar el tema del PERI d’Hostafrancs, i l’Audiència Pública ordinària per tractar els temes que preocupen al barri. Val a dir que aquesta audiència és l’última d’aquesta legislatura abans de les eleccions del proper mes de maig. A l’audiència extraordinària hi van assistir unes vuitanta persones, nombre que es va reduïr durant la segona.

En l’audiència referent al PERI d’Hostafrancs el Districte va informar sobre les obres que s’estaven duent a terme i els terminis en els quals ho farien, així com un resum de les obres ja executades. Un detall important per part del Districte va ser l’anunci de l’aprovació, dimecres, del projecte de reparcel·lació en l’obertura del carrer Diputació.

En el torn de paraules, Jordi Clausell en nom de l’Associació de Veïns d’Hostafrancs va recordar que hi havia moltes vivendes afectades pel PERI, que fa 5 anys que hauria d’haver acabat i que hi ha famílies que encara esperen el reallotjament. A més, Clausell va insistir en el fet que encara no s’havien vist els plànols de la zona verda, i va insistir en què els veïns volen concrecions i va recordar que hi ha famílies que porten trenta anys afectades.

Molts veïns van protestar pel mal estat de les voreres i per la falta d’informació per part de l’Ajuntament, alguns com en Joan, afirmen que no han rebut encara cap carta del Districte, en Joan també va preguntar per les indemnitzacions. El Districte va contestar que el Pla General Metropolità és una previsió de futur i que les actuacions es van planificar el 94, va insistir en que les zones verdes s’ensenyaran en un futur i, a mode de “concreció” va afirmar que el carrer Leiva quan s’arregli estarà com nou.

La regidora Imma Moraleda va contestar a Clausell dient que totes les famílies afectades tenen els primers percentatges signats i que tornarien a ensenyar el projecte de l’Hamsa per les zones verdes. […]

(Font: el3cat http://el3.cat/old-post-10641/)

.

4-3-2007. Article a “El Periódico” on apareix el grup Sastre, propietari de les finques afectades per l’obertura del carrer Diputació, i futur constructor, al costat de l’hotel Plaza, 75 habitatges.

La prolongación por Creu Coberta quiere descongestionar el tráfico en la zona L a ampliación de la calle de la Diputació hasta la Gran Via será una realidad a mediados del 2008. El proyecto, que busca descongestionar el tráfico en el entorno de la plaza de Espanya, obligará a derribar diversos edificios con viviendas o comercios.

La reforma prevé prolongar la calle de la Diputació desde donde nace, junto a la calle de Tarragona, hacia el sur. En un año, la vía enlazará -dibujando una especie de curva- con la calle de la Creu Coberta, bajará hasta de Leiva y desde esta llegará a la Gran Via por la calle de Mir Geribert. Algunos tramos abrirán a los peatones dentro un año, pero los vehículos no podrán circular hasta mediados del 2008, según el gerente del distrito de Sants-Montjuïc, Josep García Puga.

REVITALIZACIÓN COMERCIAL

García Puga explicó que la prolongación obedece a un intento de reducir el caos circulatorio de la plaza de Espanya, donde confluyen algunos de las ejes viarios más importantes de la ciudad. Según el gerente, la reforma busca también intentar revitalizar comercialmente la zona, coincidiendo con la rehabilitación de la plaza de las Arenas, que será un complejo comercial y de ocio.

La calle de la Diputació tendrá, hasta la de Creu Coberta, unas dimensiones similares a las que presenta en el resto de la ciudad. Desde Creu Coberta hasta Gran Via, en cambio, se estrechará y los coches tendrán que circular a menor velocidad. El nombre de Diputació se mantendrá hasta Mir Geribert.

Entre Diputació y Creu Coberta, la urbanización la llevará a cabo una inmobiliaria privada. El grupo Sastre, el único propietario de las fincas afectadas, construirá junto al hotel Plaza 75 viviendas de unos 80 metros cuadrados, locales comerciales y un párking. En un principio estaba previsto edificar unas 45 casas de unos 100 metros cuadrados y ubicarlas en frente del hotel.

Ahora, en esa zona se levantarán equipamientos. El ayuntamiento comprará los terrenos a la inmobiliaria permitiéndole levantar unos 2.000 metros más de techo en la finca. El consistorio, que no facilitó el coste de la operación, edificará 45 pisos dotacionales y un casal, ambos para gente mayor, y un punto de promoción del comercio del barrio.

Desde Creu Coberta hasta Gran Via es el ayuntamiento quien costeará las obras. García Puga dijo que se expropiarán tres comercios de Creu Coberta. Dos de ellos ya se derribaron y un tercero, el restaurante Portonovo, está pendiente de resolución judicial. Los trabajos obligarán a derribar, al menos, el cine Arenas, en el inicio de Diputació, y varias fincas de Creu Coberta, los números 20, 22, 24 y 26, del lado de montaña, y los 25, 27 y 29, del de mar.

La reforma obligará a derribar el cine Arenas y diversos edificios y comercios Los afectados se quejan de las bajas indemnizaciones

La reforma, aprobada en 1994, obligará a indemnizar o a recolocar a una treintena de vecinos y a ocho comerciantes. Si bien algunos afectados han llegado a acuerdos, varios vendedores rechazan las indemnizaciones al considerarlas bajas.

Entre estos afectados están el cine Arenas y la tienda El Rei de les Gorres, un local centenario premiado por el ayuntamiento.

(Font: El Periódico: http://archivo.elperiodico.com/ed/20070304/pag_043.html)

.

9-3-2007. Article a “20minutos” que fa referència a l’audiència pública de Sants-Montjuïc, per tractar el PERI d’Hostafrancs. Segons declaracions d’Imma Moraleda, regidora del districte, s’hi edificaran 75 habitatges de promoció lliure, 45 apartaments de lloguer per a persones grans i una residència de 700 m2.

La Audiencia pública del distrito Sants-Montjuïc debatió ayer la situación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Hostafrancs. Este plan, que está ya en la recta final, supone la apertura de la calle Diputació, entre la calle Tarragona y la Gran Via. Con esta actuación, se descongestionará el tráfico de la plaza de Espanya.

La regidora del distrito, Imma Moraleda, aseguró a 20 minutos que, a principios de 2008, se terminará el derribo de los edificios que permitirán esta apertura. La mayoría de los inquilinos y propietarios afectados ya ha abandonado los edificios que se tienen que derribar. Según Moraleda, aún falta negociar con un vecino, un comerciante y el propietario del cine. Además en los próximos meses se pagarán las indemnizaciones. En el marco del PERI de Hostafrancs, se edificarán 75 viviendas de promoción libre. También se construirán unos 45 apartamentos de alquiler para personas mayores y una residencia de 700 metros cuadrados.

(Font: 20minutos http://www.20minutos.es/noticia/210189/0/diputacio/apertura/viviendas/)

.

16-10-2007. Article al “3cat” que recull les queixes veïnals davant la construcció d’un edifici de vuit plantes i la falta d’informació per part de l’ajuntament dels canvis al projecte.

Per tots són conegudes les queixes que els veïns i veïnes d’Hostafrancs han dirigit cap a la gestió del projecte del PERI d’Hostafrancs, el projecte de remodelació del barri que ja fa més de trenta anys que dura. Un dels últims passos que resten per finalitzar aquest PERI és l’obertura del carrer Diputació tallant Creu Coberta a l’alçada de l’antic cinema Arenes i arribant a la Gran Via.

En la passada audiència pública del Districte, l’Erica Mata, una veïna d’Hostafrancs va parlar de les afectacions d’aquesta obertura, concretament de l’àrea número 5 que queda tancada entre Tarragona, Creu Coberta i Príncep Jordi: “Des del 1976 s’han anat fent canvis en el projecte i aquest any estava previst que al costat de l’hotel hi hagués un equipament privat amb 4800 metres a construïr, a l’altra banda hi havia habitatge lliure (privat) i 3000 metres edificables. En l’última modificació l’equipament passa a ser públic, cosa que està molt bé, però els metres edificables es doblen, cosa que suposa la construcció d’un edifici de vuit plantes”, explica l’Erica.

La decisió del canvi s’ha pres sense haver consultat amb els veïns i sense haver-los informat: “Normalment l’exposició pública ha de durar un mes, i es notifica per carta als propietaris, però en aquest cas els propietaris són empresaris, als veïns no ens han dit res perquè era difícil”, explica l’Erica que es queixa de que ara ja és massa tard precisament per la no notificació als veïns del canvi “estem fora de plaç ordinari, tot i que en el plaç també va haver-hi al·legacions al projecte, però l’Ajuntament les ha rebutjat sense donar explicacions, i nosaltres esperem motivar els veïns, informar-los i decidir què fem, perquè ens sembla molt malament i una mica bèstia que sense donar explicacions l’Ajuntament hagi decidit que un promotor privat pugui construïr dues plantes més”, diu l’Erica.

Després de plantejar el problema en l’útima audiència pública els veïns es van quedar “descontents” diuen: “la resposta que ens va donar la regidora estava una mica fora de lloc perquè va contestar que no es faria una pantalla de formigó, cosa que no és veritat perquè es farà, i després em va dir que anés al seu despatx que m’explicaria al projecte, cosa que tampoc era el que jo demanava, jo demanava que es fes una discussió pública per provar de tractar el problema”, es queixa l’Erica.

(Font: http://el3.cat/old-post-10983/)

Anuncis

Què en sabem, de l’Open Camp?

ABRIL

 

El projecte Open Camp vist a través de l’hemeroteca

6-5-2013. Creació del Consell Municipal de la muntanya de Montjuïc:

El govern municipal ha iniciat els treballs per tal de modificar el Pla General Metropolità (PGM) a l’àmbit de la muntanya de Montjuïc per ajustar la situació urbanística vigent als usos actuals que té aquest gran parc urbà barceloní de 300 hectàrees. L’objectiu d’aquesta modificació és preservar la muntanya de Montjuïc com el gran pulmó verd de la ciutat, vetllar pels usos dels diferents equipaments que hi ha ara a la muntanya i els espais públics, amb criteris de sostenibilitat, qualitat de vida per als veïns i un ús ciutadà encarat a l’oci, l’esport i la cultura.

La proposta actual, que neix amb la voluntat d’assolir el màxim consens, introdueix i recull canvis rellevants com són la incorporació i desafectació del barri de la Satalia i la supressió del Parc d’Acollida d’Animals de Companyia a la muntanya. També es preveu un augment dels sòls destinats a espais lliures i s’han clarificat els usos del parc i dels seus equipaments. El pla proposa la gestió global del parc sota la tutela d’un òrgan rector, que serà el Consell Municipal de la Muntanya de Montjuïc. Entre els objectius que persegueix el pla hi ha la garantia de la conservació de les diverses àrees d’interès natural, el foment del transport públic com a mitjà per arribar a Montjuïc i desplaçar-s’hi i la potenciació del contacte amb els barris propers.

(font: http://www.ara.cat/barcelona/Barcelona-vol-preservar-muntanya-Montjuic_0_878312262.html)

17-7-2014.  Segons la premsa, l’Open Camp és un projecte empresarial que veu la ciutat de Barcelona com “una de les millors destinacions per localitzar el primer parc del món dedicat a l’univers de l’esport internacional”. Els promotors volen “crear una nova categoria a partir de turisme d’esport i l’entreteniment” i es planteja “oferir a milions d’aficionats del món experiències recreatives i d’entreteniment relacionades amb el món de l’esport i localitzades en escenaris i instal·lacions úniques configurades com a parcs, estadis, hotels o restaurants especialitzats”:

L’empresa Open Camp S.L. va començar a promoure l’Open Camp Sportainment l’any 2012. Es tracta d’una iniciativa empresarial, científica i tecnològica per oferir a milions d’aficionats del món experiències recreatives i d’entreteniment relacionades amb el món de l’esport i localitzades en escenaris i instal·lacions úniques configurades com a parcs, estadis, hotels o restaurants especialitzats en el fenomen del temps lliure dedicat a l’esport. Un projecte que han decidit localitzar a l’Anella Olímpica de Montjuïc. 

El director general del projecte, Francesc Medina, ha dit que “el plantejament principal és crear una nova categoria a partir de turisme d’esport i l’entreteniment i a partir d’unes tendències que fonamenten el projecte, com per exemple que l’espectador sigui l’únic protagonista”.

El parc oferirà diferents espais, com l’Open Museum, on els aficionats podran observar les mans i els peus dels seus ídols, o l’Open Play, amb activitats per a poder viure l’experiència col·lectiva i la cobertura mediàtica dels diferents esdeveniments esportius. Francesc Medina ha destacat que aquests espais “configuraran” una proposta de “cultura esportiva” amb unes atraccions i activitats associades a elements com el sistema de cobertura mediàtica.

El projecte estima la presència d’un públic juvenil i adult amb l’assistència de 16 milions de persones i un impacte econòmic per a la ciutat de 52’8 milions d’euros a l’any amb la creació de 240 llocs de treball aproximadament. El preu de les entrades serà de 28 euros, un dels preus “més” baixos d’Europa, ha informat la tinent Alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona, Sònia Recasanes.

D’altra banda, el president general del projecte ha destacat que aquest juliol s’han formalitzat per escrit 24 acords específics amb partners associats al projecte, com Microsoft Innovation, el Parc Científic i Tecnològic de Catalunya, Barcelona Advance Innovation, el Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch, Tui Travel, MIC Sports Services, Allianz o Randstad, entre d’altres.

(Font: http://www.directe.cat/noticia/359069/la-independencia-posa-de-moda-barcelona-un-part-tematic-de-lesport-a-lanella-olimpica)

17-7-2014. S’anuncia que L’Anella Olímpica acollirà un parc temàtic dedicat a l’esport i la tecnologia:

El parc és una iniciativa privada d’empreses catalanes i suposarà uns ingressos de 30 milions d’euros per a l’Ajuntament. S’espera la visita de més d’un milió i mig de visitants, que convertirien l’estadi en la segona atracció turística de la ciutat. El parc obrirà 230 dies a l’any i l’entrada general per a totes les atraccions costarà 28 euros, tot i que afirmen que es treballarà per intentar que els barcelonins paguin menys.

Entre les empreses col·laboradores en destaquen grans noms com Microsoft, TUI o Allianz. El contracte d’Open Camp amb l’Ajuntament és de cinc anys, i es calcula que la inversió inicial dels promotors serà de 20 milions d’euros i que es crearan 240 llocs de treball directes.

L’Open Camp serà compatible amb els grans esdeveniments esportius i musicals que s’organitzen a l’Estadi Olímpic. A més, entre els mesos de juliol i setembre, cada dia s’hi celebrarà un final de festa. Es preveu que el nou parc temàtic, declarat pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme com el projecte turístic de mes alt valor estratègic a Espanya, comenci a funcionar a partir del juliol de 2015.

(font: http://www.btv.cat/btvnoticies/2014/07/17/estadi-olimpic-open-camp-tecnologia-esport/

17.07.14. ICV-EUiA rebutja el projecte de l’Open Camp perquè mercantilitza l’espai públic i pel seu impacte sobre l’entorn natural de la muntanya de Montjuïc i els barris del voltant; també denuncia que els grups monucipals no han pogut debatre ni modificar el projecte:

El portaveu d’ICV-EUiA a l’Ajuntament de Barcelona, Quim Mestre, ha expressat el desacord de la coalició amb el projecte Open Camp de l’Anella Olímpica que ha presentat el govern municipal, i ha assegurat que “s’inscriu en la mateixa lògica de mercantilització del patrimoni públic que està caracteritzant el mandat de Xavier Trias”.

Mestre ha assegurat que “és cert que cal cercar estratègies de dinamització de l’Estadi Lluís Companys que n’evitin la degradació”, però ha criticat “que l’aposta sigui convertir-lo en un parc temàtic privat”. El portaveu d’ICV-EUiA ha alertat a més que “en cap cas el projecte pot suposar l’ocupació o el tancament d’accessos a l’espai públic com l’esplanada de l’Estadi, la torre Calatrava o d’altres que puguin afegir-s’hi en el futur”.

Mestre ha expressat també “moltes reserves sobre l’encaix que aquesta activitat podria tenir en el Pla director de la muntanya de Montjuïc”, especialment pels seus impactes sobre l’entorn natural i sobre els barris del voltant, “als quals, com és habitual, el govern de CiU ni ha informat ni ha demanat opinió”. “Tampoc els grups municipals hem tingut ocasió de debatre i modificar el projecte al consell d’administració de BSM”, ha denunciat.

(font: http://www.apeudecarrer.cat/ca/news/icv-euia-rebutja-projecte-dopen-camp-lanella-olimpica)

1-10.2014. Randstad i Open Camp signen un acord de col·laboració per sel·leccionar  personal

Open Camp Europe se convertirá en el primer parque del mundo dedicado al universo del deporte localizado en el Anillo Olímpico de MontjuïcBarcelona, 1 de octubre de 2014.- Randstad, empresa líder en soluciones de recursos humanos, ha firmado un acuerdo de colaboración con Open Camp, compañía promotora del primer parque del mundo dedicado al deporte y ubicado en Barcelona, concretamente en las instalaciones del Anillo Olímpico de Montjuïc.

Con este acuerdo, la empresa Open Camp contratará a 130 personas a través de la unidad de Randstad Professionals, de los cuales 14 corresponderán a la línea ejecutiva de la compañía, 25 a cargos técnicos intermedios y el resto, como personal operativo del parque. Asimismo, Randstad dará respuesta a las necesidades globales en materia de recursos humanos, como la formación de los trabajadores para la adecuación a las necesidades específicas de cada puesto, y el desarrollo personal y profesional de los mismos.

Rodrigo Martín, presidente ejecutivo de Randstad, “con este acuerdo global de consultoría de recursos humanos estamos seguros de aportar las soluciones adecuadas a las necesidades de Open Camp y así, ayudar al desarrollo de una iniciativa innovadora e inédita internacionalmente a través del deporte y el emprendimiento”.

 

7-10-2014. El grup municipal ICV-EUiA a Sants-Montjuïc denuncia que el projecte no s’ha consensuat i que representa una mercantilització dels espais públics

Cristòfol Ortolà i Ortolà, del GMDICV-EUiA, Exposa que, un cop més, es presenta un cas de confrontació de models de ciutat, en què l’equip de govern presenta projectes que arraconen els veïns i no aporten creixement alhora que desballesta un model de ciutat potser imperfecte però centrat en els ciutadans i no pas en els lobbys turístics ni en la mercantilització dels espais públics. Apunta que aquesta mercantilització es pot trobar singularitzada en el projecte «Open Camp» de la muntanya de Montjuïc, on amb l’excusa de buscar estratègies de Districte de Sants-Montjuïc dinamització per evitar la degradació de l’estadi Lluís Companys s’aposta per transformar-lo en un parc temàtic privat. Es pregunta per què els grups municipals, les entitats i el veïnat han invertit temps a discutir el Pla director de la muntanya de Montjuïc si el govern presenta un projecte que no s’ha consensuat amb ningú. Critica que no s’hagi establert diàleg ni voluntat d’acord ni empatia, i que el procés no hagi estat transparent.

(font: acta del consell plenari de Sants-Montjuïc)

6-12-2014. Surt a la premsa que l’Open Camp és un dels conflictes oberts al districte de Sants-Montjuïc

[…] i a Montjuïc estan molt farts del soroll d’activitats com el Piknic Electronik a l’estiu, demanen més protecció patrimonial de la Satalia i s’oposen al pla del parc temàtic Open Camp a l’anella olímpica.

(font: http://cat.elpais.com/cat/2014/12/06/catalunya/1417882965_792202.html)

21-1-2015. Segons la FAVB, l’Open Camp és un projectes de parc temàtic d’us privat en sòl públic destinat a atraure turisme. El veïnat de Montjuïc demana un Montjuïc més verd, amb activitats compatibles amb la condició de parc; denuncia que el problema endèmic de transport públic a la muntanya no s’ha abordat i que l’Open Camp comportarà més soroll a la muntanya i més molèsties als veïns:

L’Ajuntament té al calaix tres projectes de parc temàtic d’ús privat en sòl públic destinats a atraure més turisme. Els veïns denuncien que el consistori pretén tapar dèficits històrics en punts com les vies de tren de la Sagrera, la Zona Franca o Montjuïc, i que actua sense informar els veïns que se’n poden veure afectats

Un altre parc temàtic que espera el llum verd és l’Open Camp, a l’anella olímpica de Montjuïc, que proposa un model similar als parcs temàtics de l’esport i als hall of fame americans. Una empresa privada vol obrir a l’estiu aquest centre d’oci de l’espot i la tecnologia per donar ús a unes instal·lacions buides bona part de l’any i que necessiten una inversió constant per mantenir-les en bon estat. Estarà obert 230 dies l’any i ha de permetre compatibilitzar l’ús públic i gratuït de l’anella olímpica amb la nova activitat que es desenvolupi dins l’estadi i en altres espais del seu entorn. A diferència de la pista d’esquí i del Kids Sagrera, en aquest cas no cal un concurs públic, perquè l’estadi Lluís Companys funciona en règim de concessió pública. L’empresa impulsora compta amb socis com Allianz, Microsoft, Ranstadt i Comsa Emte, perquè caldrà fer obres de rehabilitació de les infraestructures, i pagarà a l’Ajuntament de Barcelona 30 milions d’euros en cinc anys en concepte de lloguer i generarà 240 llocs de treball directes i indirectes.

Tot i que aquest projecte és aparentment menys conflictiu, els veïns de la zona aposten, com es va concloure en el procés participatiu, per “un Montjuïc més verd i on les activitats que s’hi programin siguin compatibles amb la seva condició de parc”, explica la presidenta de l’Associació de Veïns de la Satàlia i vocal de Medi Ambient de la Favb, Anna Menéndez, que afegeix que “per dur a terme l’Open Parc hauria d’estar resolt el problema endèmic de transport públic a la muntanya, que ni tan sols s’ha començat a abordar”. Per altra banda, Menéndez remarca que aquest projecte comportarà “encara més soroll a la muntanya i provocarà més molèsties als veïns que volen gaudir del parc de Montjuïc”, i avisa que els usos que es puguin programar a l’entorn “també afectaran les zones adjacents dels barris i del parc, uns danys col·laterals que l’Ajuntament no ha tingut en compte”.

Una ciutat “mercantilitzada

És cert que els tres projectes estan encallats. Però més enllà dels pros i contres dels parcs temàtics, els veïns estan molt molestos per la manera de prendre decisions del consistori al marge de processos participatius i d’anàlisis de necessitats reals de cada barri. En aquest sentit, el responsable d’Urbanisme de la Favb, Camilo Ramos, denuncia que “aquesta manera de fer fa vergonya, l’Ajuntament funciona amb secretisme i mentides i ens fa perdre temps amb reunions que després no serveixen per a res. Així ha actuat amb els tres projectes, ocultant la informació als veïns”. I sobretot, remarca Ramos, “amb les seves actuacions estan mercantilitzant la ciutat i transmetent a la gent que l’oci es paga i que és més important el turista que el veí”.

Per altra banda, el representant de la Favb avisa que “el model de ciutat que vol deixar l’Ajuntament està basat en l’espectacle turístic i la marca Barcelona a qualsevol preu”, i avisa que es prepara “una gran mobilització social per reclamar un model de ciutat sostenible i alternatiu al de ciutat mercantil actual”. De moment, ja hi ha en marxa una petició d’audiència ciutadana per qüestionar el model de ciutat turística, de marca i mercantilitzada”, rebla Ramos. El calendari és curt. El maig vinent hi haurà eleccions municipals.

(font: https://barriespaideconvivencia.wordpress.com/2015/01/21/turisme-i-veinat-una-equacio-sense-resoldre/)

18-4-2015. La premsa es fa ressò que el veïnat veu una contradicció a tenir un parc temàtic com l’Open Camp en una muntanya sobresaturada de vehicles i de visitants.

[…] segons Oriol Granados, del Centre d’Estudis de Montjuïc: “No s’han posat els mitjans perquè la ciutat s’apoderi de Montjuïc, hi va haver una època en què qualsevol equipament s’enviava a la muntanya”. De moment s’ha definit com a parc equipat i la modificació del pla general metropolità (PGM) aprovada limita la possibilitat de fer-hi més equipaments i augmenta la quota d’espai lliure. El gerent d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament, Albert Civit, concreta que és un pla que es farà “bé i sense córrer”, perquè es treballa sobre un terreny que ha estat “massa anys fora d’ordenació”. La discussió sobre Montjuïc és de l’any 2002 i ara la voluntat, segons el regidor del districte, Jordi Martí, és “endreçar” i “convertir Montjuïc en un espai de ciutadania”. Els veïns, però, denuncien “contradiccions” com autoritzar un nou parc temàtic a l’Anella Olímpica, un espai que fins ara era deficitari i que buscava un ens privat que el gestionés. I demanen concretar les inversions.

(font: http://www.ara.cat/suplements/arabcn/Reconquerir-Montjuic_0_1341465903.html)

28-4-2015. L’urbanisme classista de Trias contra els barris, article de Janet Sanz on denuncia l’Open Camp com un projecte que genera negoci privat en sòl públic.

L’impuls d’equipaments privats en sòl públic: La proposta de fer una pista d’esquí al barri de la Marina de la Zona Franca, o un parc temàtic al Triangle ferroviari del Bon Pastor amb el projecte “Sagrera Kids”, l’Open Camp… Projectes fets a mida per generar negocis privats en sòl públic on hauríem de posar-hi equipaments públics que ofereixin serveis bàsics no la darrera ocurrència.

(font: http://janetsanz.com/2015/04/28/lurbanisme-classista-de-trias-contra-els-barris/)

5-2015. Al programa electoral de BeC apareix l’Open Camp a l’anella olímpica com un projecte “contrari al bé comú”

Els projectes contraris al bé comú són els que responen a l’interès particular en detriment de l’interès general o col·lectiu, normalment amb la voluntat de generar un negoci del qual només es beneficien unes quantes persones, de treure un benefici econòmic de coses públiques o d’aconseguir condicions privilegiades per operar amb ànim de lucre (pista d’esquí a la Marina de la Zona Franca, SagreraKids, Open Camp a l’anella olímpica, La Marina de luxe del Port, La Maquinista, Heron City, hotel Deutsche Bank, Xarxa d’aparcaments municipals BAMSA, entre altres).

Molts d’aquests projectes s’han dut a terme de manera opaca, sense participació ni un debat públic informat, per la qual cosa es fa imprescindible:

    Revisar i exposar al públic les condicions en què s’executen.
    Prendre mesures per aturar-ne l’activitat sens perjudici del conjunt de la ciutadania.
    Analitzar cadascun d’aquests processos i decisions i estudiar-ne la situació jurídica.
    Aturar o revisar segons la situació de cada cas, i sempre tenint en compte el bé comú i els interessos de la ciutadania.

(Font: https://barcelonaencomu.cat/ca/programa/navega/detall/aturar-o-revisar-els-projectes-contraris-al-be-comu)

11-7-2015. Surt a la premsa que, tot i els dubtes del govern de Colau sobre el projecte, l’Open Camp s’obrirà el 2016

[…] un projecte que esperen que el primer any sedueixi 1,4 milions de visitants i la de la ciutat de donar un ús a infraestructures deficitàries i obrir espais, sovint, tancats al públic. Ja han mantingut una trobada amb representants del govern d’Ada Colau per intentar convèncer-los d’aquesta equació, però el nou govern municipal, que posava el parc temàtic a la llista de projectes susceptibles de ser contraris al bé comú, encara no l’ha començat a valorar.

(Font: http://www.ara.cat/suplements/arabcn/Messi-minuts-Al-tematic-lesport_0_1391860895.html)

18-8-2015. Un treball de periodisme d’investigació situa l’Open Camp entre els  projectes de grans complexos de lleure temàtic als Països Catalans:

[…]

A Barcelona, l’equip de govern encapçalat pel convergent Xavier Trias defensava la creació de diversos espais temàtics. Tots eren d’iniciativa privada, i almenys dos dels tres projectes van generar un fort rebuig polític i ciutadà, un fet cabdal per entendre’n la paralització. Són el parc infantil que l’empresa Barcelona Kids Entertainment pretenia fer a la Sagrera i el palau de gel que la companyia holandesa Snow World intenta promoure a la Zona Franca, de moment sense èxit. El de la Sagrera està plantejat en un solar municipal de 20.000 metres quadrats i, segons l’empresa, implicaria una inversió de 20 milions i suposaria la creació de 250 llocs de treball. El 17 de novembre, el govern municipal va retirar-ne l’aprovació del projecte de construcció de l’ordre del dia de la Comissió d’Economia per la falta de suport dels grups de l’oposició. A més a més, sis associacions veïnals van subscriure un manifest contra el projecte. El palau de gel es volia fer en un terreny propietat de l’Ajuntament i del Consorci de la Zona Franca, i aixecar-lo implicaria traslladar el Banc dels Aliments de Barcelona i les instal·lacions d’un institut, fet que motiva en gran part el rebuig de l’oposició. L’arribada de Colau a l’alcaldia ha suposat la paralització, probablement definitiva, d’aquests dos projectes. En canvi, el parc temàtic de l’esport sí avança. La companyia promotora, Open Camp SL, pretén estrenar-lo a la primavera de l’any vinent i estima la creació de 240 llocs de treball i un impacte econòmic de 53 milions anuals per a la ciutat. De moment, l’arrendament de l’anella olímpica suposa el pagament d’un cànon de 36 milions per a més de cinc anys.

(Font: http://www.elcritic.cat/investigacio/10-exemples-denganys-i-fracassos-de-parcs-tematics-molt-soroll-per-a-no-res-5100)

12-1-2016. Surt publicat al “3cat” que l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha firmat un conveni de col·laboració amb l ‘Open Camp per formar “els més de 100 nous treballadors que s’incorporaran pròximament al parc”.

Segons l’acord signat aquest matí pel director general d’OPEN CAMP, Paco Medina, i la directora general de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, Neli Caldentey, totes dues entitats estudiaran les millors vies de col·laboració per al desenvolupament del parc, especialment en tot allò referent a la formació i al progrés del talent dels seus professionals.

En aquest sentit, tant OPEN CAMP com l’Institut de Formació Contínua de la UB elaboraran, de manera conjunta, un programa de col·laboració per desenvolupar determinats aspectes, com ara l’assessorament en el disseny i la posada en marxa del pla de formació dels treballadors, així com de la seva avaluació i acreditació.

D’aquesta manera IL3-UB se suma a entitats com l’Observatori de la Discapacitat, Huawei, la Fundació Pere Tarrés, Eurecat, la PTP, l’INEFC o el SOC que ja col·laboren activament amb el parc de l’esport OPEN CAMP Europe.

Sobre OPEN CAMP Europe

És el primer parc del món dedicat a l’univers de l’esport que obrirà portes el proper 16 de juny a les instal·lacions de l’Anella Olímpica de Barcelona. Oferirà experiències recreatives i d’entreteniment associades a l’esport amb l’objectiu que els visitants visquin en primera persona les emocions de practicar l’esport preferit en escenaris reals on han competit els seus ídols.

Sobre l’IL3-UB, l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona

És una organització que des de fa 25 anys està especialitzada a impulsar el desenvolupament estratègic de les empreses i els seus professionals. Amb una xarxa internacional de més de 5.000 experts i amb la directa col·laboració de 2.000 firmes de diferents àmbits de l’activitat econòmica, l’Institut de Formació Contínua lidera un nou paradigma en l’adquisició de coneixements, amb un fort component d’aplicabilitat i personalització dels seus mètodes, que ofereix un ampli ventall de recursos, activitats i dinàmiques de treball professionals amb provada efectivitat dins de l’entorn empresarial. Avui dia, més de 146.000 professionals de 45 països ja han confiat en l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona com a partner per al seu creixement.

(Font: http://el3.cat/la-universitat-de-barcelona-formara-els-treballadors-de-lopen-camp-de-montjuic/)

15-1-2016. Les conselleres de Sants-Montjuïc comencem a rebre del Districte convocatòria per email a reunió informativa.

Enviat el: divendres, 15 de gener de 2016 11:03

Tema: Reunió informativa Open Camp

Benvolguts/es, 
us convoquem a una reunió informativa sobre el projecte d’Open Camp que tindrà lloc el dia 27 de gener, a les 20.00h del vespre, a la Sala de Cadires Vermelles , a la Seu del districte , c/ Creu Coberta, 104.
OPEN CAMP és una iniciativa de dinamització de l’Anella Olímpica de Montjuïc que pretén recuperar l’ús pel qual van ser creades les instal·lacions olímpiques: l’esport. A partir de diferents experiències de pràctica esportiva no competitiva i adreçada a tots els públics, qualsevol persona podrà sentir les mateixes emocions que un esportista professional, en espais tant emblemàtics com l’Estadi Olímpic o el Museu Olímpic i en disciplines tant diverses com l’atletisme, el futbol, el bàsquet, l’esgrima, el beisbol o el rugbi entre d’altres. Un projecte que contribuirà a obrir instal·lacions de l’Anella Olímpica actualment tancades i augmentant el nombre d’espais visitables per a qualsevol que s’hi acosti.”
 
Esperem la vostra assistència. 
Cordialment,
21-1-2016. Article al “3cat”  anunciant que el primer parc de l’esport “Open Camp Europe” obrirà en 5 mesos a l’Anella Olímpica de Montjuïc.

El parc que rebrà 1,4 milions de visites durant els primers anys, comptarà amb 10 experiències reals, exhibicions, espectacles, espais urbans, botigues, restaurants, museus, i cada dia es farà una cerimònia d’espectacle de clausura. El director d’Open Camp, Paco Medina, ens avança alguns dels detalls del nou parc que s’inaugurarà el 16 de juny.El pròxim 16 de juny s’inaugurarà el nou parc de l’esport a l’Anella Olímpica de Montjuïc. Open Camp Europe serà pioner a tot el món i oferirà experiències esportives, amb l’objectiu que els visitants visquin en primera persona les emocions de practicar el seu esport preferit en escenaris reals on han competit els seus ídols.

“Volem crear i estructurar una oferta de lleure i entreteniment amb experiències associades al major entreteniment del món que és l’esport”, assegura Paco Medina, director d’Open Camp, qui considera que l’Anella Olímpica de Barcelona és “un continent únic, mancat de contingut pel qual es va fer, que és l’esport”. El parc que rebrà 1,4 milions de visites durant els primers anys comptarà amb 10 experiències reals, exhibicions, espectacles, espais urbans, botigues, restaurants, museus, i cada dia es farà una cerimònia d’espectacle de clausura. A més, s’ampliaran els espais verds de l’Anella Olímpica i s’incorporaran carrils per a bicicletes.

Es tracta d’un projecte sostenible que no ha comptat amb cap tipus d’inversió pública. De fet, en els darrers tres anys Open Camp ha invertit 1,2 milions d’euros, i en 18 mesos en preveu invertir 10 milions més. Medina assegura que no es desenvoluparan més infraestructures urbanístiques de les que hi ha. Les persones tindran accés a més instal·lacions sense necessitat de comprar l’entrada, de manera que s’optimitzaran espais que actualment ja existeixen, però que estan tancats com l’Estadi Olímpic, on es preveu localitzar la majoria d’atraccions i experiències esportives, l’INEFC, el Museu Olímpic, la Torre Telefónica, els camps olímpics de Hockey i Basebaall, etc. D’aquesta manera qualsevol membre de la família que visiti el parc “podrà sentir l’experiència que fins ara només l’han sentida esportistes d’elit”. El director d’Open Camp també s’ha compromès a garantir l’accessibilitat i la participació de tothom eliminant les barreres arquitectòniques. El preu que et permetrà portar una polsera per gaudir de totes les experiències durant un dia serà de 28 euros per persona, tot i que si es va en grup, aquest serà de 17,5 euros.

El parc que obrirà  durant 230 dies a l’any preveu generar un impacte de 120 milions d’euros en el conjunt de la ciutat. En aquest sentit, el districte de Sants-Montjuïc serà beneficiat. Medina assegura que després de parlar amb el teixit associatiu, veïnal i institucional dels nostres  barris avança que “l’activitat generarà riquesa, activitat, dinamisme i llocs de treball des del primer dia”. En aquests moments l’equip el conformen 90 professionals, amb una previsió d’arribar als 240 treballadors. Tot i això, segons un estudi de l’UPF un total de 950 persones, de manera indirecta i induïda, sortiran beneficiades econòmicament, comptant amb un lloc de treball. També veuen favorable una millora del transport públic en l’entorn, ja que “amb aquesta activitat farà que l’autoritat de la qual depèn el transport públic vegi que és necessari cobrir-la amb una bona freqüència i un bon servei”.

25-1-2016. Reunió informativa sobre el Projecte Open Camp a la seu del Districte de Sants-Montjuïc:

OPEN CAMP és una iniciativa de dinamització de l’Anella Olímpica de Montjuïc que pretén recuperar l’ús pel qual van ser creades les instal·lacions olímpiques: l’esport. A partir de diferents experiències de pràctica esportiva no competitiva i adreçada a tots els públics, qualsevol persona podrà sentir les mateixes emocions que un esportista professional, en espais tant emblemàtics com l’Estadi Olímpic o el Museu Olímpic i en disciplines tant diverses com l’atletisme, el futbol, el bàsquet, l’esgrima, el beisbol o el rugbi entre d’altres. Un projecte que contribuirà a obrir instal·lacions de l’Anella Olímpica actualment tancades i augmentant el nombre d’espais visitables per a qualsevol que s’hi acosti.

Per tal d’informar-vos amb més detall d’aquesta iniciativa, us convoquem a una reunió que tindrà lloc el dia 25 de gener, a les 19.00h a la Sala Anselm Cartanyà , a la Seu del districte , c/ Creu Coberta, 104

(Font: http://el3.cat/events/reunio-informativa-sobre-el-projecte-open-camp-a-la-seu-del-districte-de-sants-montjuic/)

 

28-1-2016: resposta de la consellera de CUP Capgirem a Sants-Montjuïc a la pregunta se Sants 3 Ràdio sobre els beneficis que representarà per als nostres barris l’Open Camp:

Abans que res, potser cal dir que per a moltes persones del districte saber que aviat tindrem un part temàtic a Montjuïc ha estat una sorpresa.

El govern anterior va tirar endavant amb cert secretisme aquest projecte, i és evident que sense tenir en compte els beneficis o perjudicis que pot representar per al veïnat. Aquest és un més dels projectes basats en una concepció de Barcelona com a negoci, on el turisme (i encara que no ho reconeguin així els promotors de l’Open Camp en les presentacions que van fent pels barris aquests dies) és el principal objectiu. La clientela no són els veïns i les veïnes, sinó els turistes. El benefici que se suposa que  representarà de preservar de la degradació els espais olímpics municipals, que certament potser no estan essent utilitzats cada dia, no creiem que compensi els perjudicis que un augment diari de 5 a 7 mil persones a la muntanya de Montjuïc podrà representar.

De moment, el que més ens preocupa ja no és si l’Open Camp portarà beneficis als barris. El que realment ens preocupa són els perjudicis de l’impacte que generarà tanta gent accedint a la muntanya, encara que no hi arribi tota de cop. No és normal que faci anys i panys que el barri de Font de la Guatlla, per exemple, estigui esperant un pla general, perquè per la proximitat a la muntanya pateixen el soroll, problemes d’aparcament, de trànsit i de brutícia quan hi ha grans esdeveniments.

Els barris del voltant de Montjuïc són els grans oblidats: el Poble-sec, la Font de la Guatlla, el Polvorí, Can Clos… Ningú els ha tingut en compte a l’hora de planificar l’Open Camp, un parc temàtic que potser no era precisament el que necessitava Barcelona.

El parc temàtic estava previst que s’obrís a l’estiu del 2015. Una mica abans l’Ajuntament reconeixia excés de trànsit i equipaments a la muntanya, que ja rebia uns 16 milions de visites l’any. Alguna entitat, aleshores, com l’AVV de la Satàlia, va denunciar que era contradictori autoritzar un parc temàtic de l’esport a l’Anella Olímpica. Per cert, que el veïnat també va denunciar que passés a ser de pagament l’entrada al castell de Montjuïc. Eren els anys de la Marca Barcelona a tope, tot Barcelona era un negoci.

Tornant a la qüestió, el que ens preocupa és tot això. I també que els 240 llocs de treball que diuen que proporcionarà el projecte siguin llocs “decents”, amb contractes i condicions decents.

El tema de fons és que la muntanya de Montjuïc és un espai que pertany a la gent que vivim a Barcelona. I som la gent qui l’hauríem de gestionar. Esperem que vagin canviant les formes i maneres de fer les coses a l’Ajuntament de Barcelona.

(Font: https://capgiremsantsmontjuic.wordpress.com/2016/01/28/el-parc-tematic-open-camp-a-montjuic/)

3-3-2016. L’Open Camp surt dos cops al plenari de Sants-Montjuïc: el grup municipal del PP presenta una proposició/declaració perquè es destini la meitat del canon que l’Open Camp pagarà a BSM en concepte de lloguer als barris de l´entorn de Montjuïc, i a la muntanya, i CUP Capgirem demana que es posi a disposició de tots els grups municipals el contracte de l’Open Camp.

Proposició/declaració del PP que es destini la meitat del cànon que l’Open Camp pagarà a BSM en concepte de lloguer als barris de l´entorn de Montjuïc, i a la muntanya. Tenint en compte que al mes de juny s’inaugurarà l’Open Camp, i podent preveure que els barris de l’entorn de Montjuïc seran els més perjudicats per l’augment d’afluència de visitants a la muntanya, ens sembla molt bé que la meitat del cànon del lloguer dels espais olímpics sigui destinada a aquests barris i a la muntanya de Montjuïc, un espai sobresaturat d’instal·lacions i de visitants. Ens posicionem a favor. La proposta s’aprova amb els vots de la CUP, CiU i C’s; l’abstenció d’ERC, i el vot en contra del PSC i BeC.

19-4-2016. CUP Capgirem presenta a la Comissió d’Economia i Hisenda de l’ajuntament de Barcelona una proposició/declaració de grup sobre els llocs de treball que genera el projecte de l’Open Camp:

Del Grup municipal CUP:
7.- (M1519/3114) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda:
Primer.- Que la formació prèvia que es realitzi a les persones seleccionades per part de Barcelona Activa sigui remunerada. Així mateix, que es publiqui quin programa formatiu hauran de seguir.
Segon.- Que es modifiquin les ofertes ja publicades, aclarint, a cadascuna d’elles, quin nombre de places corresponen a contractes eventuals i quantes a indefinits i quantes a jornada completa i quantes a jornada parcial.
Tercer.- Que la contractació mínima sigui del 75% del temps màxim establert, amb un sou mínim de 1.000 euros nets/mes per aquesta jornada laboral. Que s’especifiqui els contractes eventuals en quant temps passaran a contractes indefinits.
Quart.- Que es garanteixi la perspectiva de gènere en la contractació de personal. En aquest sentit, el mínim de dones contractades hauria de representar el 50% del total i també representant com a mínim el 50% en les places de responsabilitat.
Cinquè.- Que es vetlli per la contractació preferentment de joves residents al Districte de Sants-Montjuïc.
Sisè.- Que s’aclareixi en l’oferta laboral publicada si cada persona contractada disposarà d’un lloc de treball fix o serà rotatori.
Setè.- Que s’aclareixi en l’oferta laboral quin serà el conveni col·lectiu aplicable a aquest personal.

(Cliqueu per descarregar el text complet de la proposició)

 

15-6-2016. L’Open Camp al portal de notícies de Barcelona: Open Camp, benvinguts a la vostra passió!

L’Open Camp és el primer parc del món dedicat a l’univers de l’esport on es podran viure sensacions fins avui reservades als esportistes professionals i que ara es podran compartir amb la família, la parella o els amics.
Al parc de l’esport Open Camp, una iniciativa pionera al món i adreçada a tots el públics, es poden experimentar minuts de glòria en escenaris reals com l’Estadi Olímpic, el Museu Olímpic, la Torre Telefónica o els camps olímpics de beisbol i hoquei. L’Open Camp aprofita les instal·lacions de l’Anella Olímpica de Barcelona 92 per emular les fites dels ídols esportius. La diversió per a totes les edats està garantida.
Barcelona és la ciutat més dinàmica de tot el Mediterrani i una de les principals destinacions per a viatgers de tot el món. L’equipament que va servir d’escenari d’alguns dels moments clau dels Jocs Olímpics de Barcelona l’any 1992 estrena un nou capítol amb la creació del primer parc temàtic del món dedicat a l’univers de l’esport. L’Open Camp està situat a l’Anella Olímpica del parc de Montjuïc, amb una extensió de 95.000 metres quadrats, en una de les zones més emblemàtiques de la ciutat, testimoni del seu passat olímpic.
Durant la temporada alta l’horari és de 10.30 a 22.30 hores, i durant la temporada mitjana, de 10.30 a 18.00 hores. Consulteu aquí la resta d’horaris i dies d’obertura.

(Font: ttp://eldigital.barcelona.cat/open-camp-benvingut-a-la-teva-passio_357900.html)

17-6-2016. Jornades obertes de presentació. El primer “xut”

Des del grup municipal CUP Capgirem de Sants-Montjuïc rebem, com tots els altres grups, aquesta invitació:

Captura de pantalla 2016-06-14 a les 17.14.26

Agraïm la invitació però la declinem:

Captura de pantalla 2016-06-14 a les 17.15.05.png

15-6-2016. La plataforma veïnal Som Paral·lel al·lega que “les instal·lacions de la zona s’haurien d’aprofitar per fer-ne un ús comunitari enlloc de privat” i creuen que la muntanya “ofereix moltes més possibilitats més enllà d’un parc temàtic”.

[…]

Feia 5 anys que els seus promotors estaven gestant el projecte i havien recorregut mig món abans de decidir-se per la capital catalana. “L’esport és el major entreteniment del món i Open Camp ha despertat l’interès de moltes ciutats. Però el millor lloc on podíem instal·lar-lo era a Barcelona”, diu Paco Medina. L’anell olímpic de la ciutat està molt ben conservat i la zona de l’estadi actualment només acollia esdeveniments puntuals (aquest any dos concerts de Coldplay i l’espectacle de vehicles Monster Jam), que d’ara endavant no s’eliminen sinó que conviuran amb les activitats d’Open Camp.

El parc, que obrirà les seves portes el proper 16 de juny, oferirà als seus visitants l’oportunitat d’experimentar en primera persona diverses atraccions esportives i convertir-se durant una estona en els seus ídols. Tot a través de la més moderna tecnologia: hi haurà pantalles per tot arreu i els participants podran registrar i comparar els seus resultats a través d’una aplicació de mòbil. Cada atracció es podrà gaudir durant un minut, el minut de glòria, però Medina assegura que “l’experiència serà totalment individualitzada” i que “es podrà repetir tants cops com es desitgi”. Les activitats es trobaran a l’Estadi Olímpic i també a la pista de hoquei, el camp de beisbol i la torre Calatrava. Els promotors també volen incloure el Palau Sant Jordi i les instal·lacions de l’INEFC a partir de l’any que ve.

Benefici o perjudici per a Montjuïc?

Open Camp no tancarà Montjuïc. Medina insisteix en que es tractarà d’un “parc temàtic obert” i que “els espais púbics ho seguiran sent”, obrint fins i tot espais de la zona que fins al moment eren inaccessibles. Els visitants pagaran una entrada –els preus oscil·len entre els 17 i els 28 euros– i obtindran una polsera magnètica per poder entrar a les diferents instal·lacions, que es trobaran dins i fora del recinte esportiu. Els organitzadors del projecte esperen arribar, el primer any, als 1.4 milions de visitants durant els 230 dies a l’any que el parc romandrà obert: de dilluns a diumenge els mesos d’estiu i de divendres a diumenge durant la resta de l’any. Un horari que, per a Som Paral·lel, confirma que es tracta “d’un procés de museïtzació de la muntanya que pretén encara explotar el model de turisme cultural del espectacle, un model que la mateixa ciutat demana aturar, repensar i reflexionar entre diverses veus”, diuen. De la seva banda, els organitzadors asseguren que es tracta d’un projecte que generarà impacte al districte des del primer dia: “Tot el que adquirim ho comprem a la zona” i afegeixen que volen “mantenir una interacció continua amb el teixit associatiu del barri”. Davant d’aquesta darrera afirmació, Som Paral·lel explica que encara ningú ha contactat amb ells i posen en dubte que realment existeixi aquesta voluntat d’interacció.

(Font: http://zonasec.cat/open-camp-benvinguts-al-futur/)